Haut Dilemma

Haut hunn ech verspriecht mengem Noper dës Owend laanschtzekomme fir säi Computer ze flécken. Et ass e bëssen eng Dilemma. Wahrscheinlech weess ech wéi dat ze doen, awer ass et gutt dat fir näischt ze maachen, wann anere Leit datt fir Sue maache kënnen. De Noper huet mäin Hëllef gefrot an et ass sécher nëmmen e Klengegkeet. Awer ech wëssen och vum Erfahrung, datt et ass ni e Klengegkeet. Also ech probéieren eppes ze maachen a wann dat net geet, da beroden ech mat e Profi ze kucken.

E Commentaire bäisetzen

HTML code is displayed as text and web addresses are automatically converted.

Erop réckelen